Сабактардын жүгүртмѳсү

Танапистердин ырааттамасы

1-смена2-сменаТанапис
1730 – 8151245 – 13305 мүнѳт
2820 – 9051335 – 14205 мүнѳт
3910 – 9551425 – 151010 мүнѳт
41005 – 10501515 – 16005 мүнѳт
51055 – 11401605 – 16505 мүнѳт
61145 – 12301655 – 17405 мүнѳт
 

Гимназияда окуу 2-сентябрда башталат жана 25-майда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 8 күн: 5.11.18 – 12.11.18;

Кышкы — 12 күн: 31.12.18 – 11.01.19;

Жайкы — 10 күн: 22.03.19-31.03.19.