Бүчүр усулдук бирикмеси

Бүчүр усулдук бирикмеси

Искакова Нүргүл Өмүрзаковна УБ башчысы

М.Мамакеев атындагы гимназия мектебинин «Бүчүр» УБ 2019-2020-окуу жылына карата аткарылуучу иштердин жылдык мерчеми.

Аткарылуучу иштин мазмунуМөөнөтү Ресурстар Жооптуу Күтүлүүчү натыйжаКөрсөткүчтөр
1Мектептин өнүгүү планынын негизинде КР ББ мамлекеттик стандартына ылайык окуу-тарбия иштерин уюштуруу үчүн жылдык мерчем иштеп чыгуу жана талкуулоо.СентябрьМамлекеттик стандартка ылайык иш кагаздар. «Кут билим» газетасына жарыяланган методикалык сунуштар.УБ жетекчилиги, УБ мугалимдерУБ жылдык мерчеми түзүлөт.УБ жылдык мерчеминин болуусу
2Жаӊы окуу жылы үчүн өндүрүштүк мерчем, тарбиялык иштердин жана ийримдердин мерчемдерин мамлекеттик стандарттын талабына ылайык түзүү.СентябрьОкуу мерчемдер, программалар, «Кут билим» газетасыУБ мугалимдерМерчемдер түзүлөт, бекитилет.Мерчем боюнча бекитилген иштердин аткарылышы.
3УБ отуруму 2019-2020-окуу жылында квалификациясын жогорулатууга баруучу мугалимдерди тактоо.СентябрьОй бөлүшүү, талкууУБ жетекчилиги

Башталгыч класстарынын завучу

Мугалимдердин саны такталып, курска жиберилет.Квалификациясын жогоруталышы, сертификатка ээ болуусу.
4Ата-энелер менен иш алып баруу. Кызматташуу, билим-тарбия иштерине тартуу.СентябрьАта-энелерКласс жетекчилерЧогулуштар өтүлөт. Спонсорлор тартылат.Түшүндүрүү иштердин жүргүзүлүшү. Мектепке тиешелүү маселелердин чечилиши.
5УБ стендин жаӊылооСентябрьУБ жетечисиСтенддер жаӊыртылат.Жаӊыланып илинет, толукталат.
6Окуучулардын жогорку деӊгээлдеги ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүчү айрым ыкмалар. Мастер-классОктябрьИнтернет

Телевизор

Кыдыкова Г.Тажрыйбасы жайылтылатБашка мугалимдердин сабактарда колдонушу.
7«Биринчи мугалим-2019» сынагынын катышуучулары ой бөлүшөт.ОктябрьДил баяндарИскакова Н.

Исраилова Г.

Үркөрова А.

Тажрыйба алмашылатСертификаттарга ээ болуусу.
8Даярдоо жана 1-класстын окуучуларынын мектепке калыптануусу (480 саат) боюнча жүргүзүлүп жаткан иштери.ОктябрьМектеп эрежелери0-классынын мугалими

1-классынын мугалими

Мектеп эрежелерин билишет жана аткарышатЭрежелерди билиши жана аткарышы.
9Райондук деӊгээлдеги семинарга сабак өтүүНоябрьЗаманбап техника, интернет, методикалык колдонмолорИсраилова Г.Сабак өтүлөт. Тажрыйба жайылтылат.Алдыӊкы мугалимдер сыйлыкка көрсөтүлөт
10Мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу максатында ҮКӨ нүн негизинде иш алып баруу.НоябрьМетод колдонмо, интернет.УБ мугалимдериМугалимдердин кесиптик чеберчилиги жогорулайт.Окуучулардын билим сапатынын өсүшү.
11Окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн, математикалык жөндөмдөрүн өнүктүрүү менен алган билимдерин турмушта колдоно билүү көндүмдөрүн өнүктүрүү.НоябрьОкуу куралдар, метод колдонмолорУБ мугалимдериАлган билимин турмушта колдонот, жөндөмдүүлүктөрү өнүгөт.3-4-класстын окуучуларынын билимдери
12Окуучунун сабакка болгон кызыгуусун арттыруунун жолдору. УБ отуруму.НоябрьОй бөлүшүү, талкулоо. Доклад.Өмүрбекова А.Тажрыйбасы жайылтылат.Өз ишинде колдонушат.
13УБ декадасы:

-ачык сабактар

-ачык тарбиялык сааттар

-тегерек стол

ДекабрьСабактардын иштелмелериУБ мугалимдериТалкууланат, анализденет, токтомдор жазылат.Жыйынтыкталып, сыйлыктарга көрсөтүлөт.
143-4-класстар арасында олимпиаданын биринчи турун өткөрүүДекабрьТесттер, жазуу иштери2-класстын мугалимдериОкуучулардын билимдери текшерилет.Мыктылар экинчи турга өтүшөт.
15Бардык предметтер боюнча окуучулардын компетенттүүлүгүн арттыруу. Билим сапатын көтөрүү (2-3%)Тесттер, жазуу иштериУБ мугалимдериБилим сапаты көтөрүлөт.Чейрек сайын мониторинг жүргүзүлөт.
16Китеп күнүнө арналган иш чараларга катышууДекабрьКөркөм адабий китептер. «Байчечекей» журналыУБ мугалимдериОкуучулар изденишет, көп окушат.Таанып билүүсү өсөт
17Аймактык семинарга сабак өтүүДекабрьЧекирбаева Г.Сабак өтөт. Тажрыйбасы жайылтылат.Аймактык мугалимдер сабакта колдонушат.
18Жаӊы жылдык балаты майрамын өткөрүүДекабрьБалаты, дубал газета, сценарийУБ мугалимдериСценарий түзүлөт.Сценарийдин негизинде майрам өткөрүлөт.
19Мугалимдердин компетенттүүлүгү аркылуу, окуучулардын компетенттүүлүгүн калыптандыруу.ЯнварьУБ мугалимдериОкуучулардын компетенттүүлүктөрү калыптанат.Окуучулардын компетенттүүлүгү жогрулайт.
20Башталгыч класстарда заманбап технологияларды колдонуп сабак өтүүЯнварьИнтернет

Доклад

Касымалиева АсылТажрыйба алмашууМугалимдер сабактарда колдонушат.
21Мен-мекенчилмин. Мекенди коргоо күнүнө карата ырлар сынагыФевральЫрлар

Видеолор

3-класстардын класс жетекчилериМекенчил болууга үйрөнүшөт.Жеӊүүчүлөр аныкталат.
22«Кичинекей сулуу» сынагы 4-класстар арасындаМартТапшырмалар4-класстардын класс жетекчилериСценарий түзүлөт, өткөрүлөт.Алдыӊкылар чыгарылып, сыйланышат
23Аймактык семинарга сабак өтүүМартСабактын иштелмесиҮркөрова А.Тажрыйба жайылтылат.Мугалимдер сабактарында колдонушат
24Спорттук үй-бүлө «Атам, апам жана мен» мелдеш.МартСпорт шаймандарДене тарбия мугалимдериДен соолугун чыӊдашат.Жеӊүүчүлөр аныкталып сыйланат.
25Олимпиаданын экинчи турун өткөрүү.АпрельОлимпиадалык тапшырмалар2-класстын мугалимдериМыкты окуучу тандалат.Грамотага ээ болушат
26«Алиппе» майрамын өткөрүүАпрельСценарий1-класстын мугалимдериОкуучулардын жетишкендиктери көрсөтүлөтОкуучулар 1-класстын Алиппе курсун өздөштүргөндүгү үчүн сертификатка ээ болушат.
27Райондук деӊгээлдеги Мастер-классАпрель МайСыдыкова С.Тажрыйбасы жайылтылатМугалимдердин сабактарында колдонушу
28УБ кароо сынагына катышууМайУБ мугалимдериЧыгармачыл алдыӊкы мугалимдер аныкталат.Алдыӊкы бирикме сыйлыкка ээ болушат.
29УБ отуруму №4

УБ жыйынтыктоо

МайУБ жетекчиси

УБ мугалимдери

Токтом жазылат.Алдыӊкы мугалимдер сыйлыкка көрсөтүлөт

Күтүлүүчү натыйжа 

 • Ар бир мугалим билим берүүнүн мамлекеттик стандарт боюнча үйрөнгөн усулдарын колдонуп сабак өтө алышат.
 • Мугалимдердин алдыӊкы иш тажрыйбалары жайылтылат, басмага берилет.
 • Түзүлгөн мерчем боюнча УБ декадасы өткөрүлөт, анализденет.
 • Мугалимдердин иштеринин жыйынтыгына жараша сыйлоого сунушталат.

 

М.Мамакеев атындагы гимназия мектебинин 1-4-класстарынын 5 жылдык өнүгүү планы. 

 • 4-класстын окуучулары үчүн электрондук тесттерди түзүү жана алууну ишке ашыруу
 • Башталгыч класстардын бүтүрүүчү классы менен 5-класста класс жетекчи боло турган жана предметтик мугалимдердин байланыш айлыгын апрель май айларында өткөрүп туруу.
 • 2019-2020-окуу жылы мультимедиялык кабинеттин терезесин темир менен тордоо жана караӊгылатуу
 • 2020-2021-окуу жылында ата-энелердин жардамы менен 1 кабинетти жаӊы парталар менен камсыздоо
 • 2021-2022-окуу жылында ар бир кабинеттин эшиктерин жаӊыга алмаштырууга жетишүү
 • 2022-2023-окуу жылында кабинеттерге заманбап доскаларды алуу, евро ремонт өткөрүүгө аракеттенүү 

 

М.Мамакеев атындагы гимназия мектебинин «Бүчүр» УБ нин 2019-2020-окуу жылынын максаттары:

 • КР билим берүүнүн мамлекеттик стандарт боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди улантуу жана тереӊдетүү
 • Жыл ичинде бирикме мүчөлөрүнө, алардын ичинде жаш мугалимдерге методикалык жардам көрсөтүү, кеӊеш-сунуш берүү
 • УБнин декадасын өткөрүү жана анализдөө
 • Алдыӊкы мугалимдердин иштерин районго, областка жайылтуу. Басмага берүү 

 

М.Мамакеев атындагы гимназия мектебинин «Бүчүр» УБ нин 2019-2020-окуу жылынын милдеттери: 

 • Окуучулардын чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрүн жана билимдерин турмушта колдоно билүү жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу
 • ҮКӨ нүн негизинде мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуунун үстүндө иш алып баруу
 • Компетенттүү мугалим окуучулардын жогорку деӊгээлдеги ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүнүн үстүндө иштөө аркылуу, окуучулардын компетенттүүлүктөрүн өнүктүрүү
 • Окуучулардын компетенттүүлүгүн арттыруу менен билим сапатын көтөрүү (2-3 %)
 • Ата-энелер менен кызматташтыкты күчөтүү, билим алуу, тарбиялоо процессине тартуу.